www.ubezpieczenia-zdrowotne.com

Oferta ubezpieczenia kosztów leczenia


Założenia oferty:

  1. Ubezpieczenie będzie zawarte na koszt Ubezpieczonego.
  2. Brak wstępnych badań zdrowotnych  przed przystąpieniem do Ubezpieczenia.
  3. Wiek osób przystępujących do 65 roku życia.

Zakres ubezpieczenia

W zakresie ubezpieczenia znajdują się m.in. :

  • Konsultacje lekarza internisty oraz lekarzy specjalistów.
  • Badania diagnostyczne zróżnicowane w poszczególnych wariantach (zakres zgodny z OWU)
  • Umawianie pacjentów na wizyty wyłącznie za pośrednictwem Infolinii telefonicznej, która umawia pacjentów, a także udziela  informacji o zakresie świadczeń medycznych oraz terminach wizyt.

Świadczenia medyczne będą realizowane w sieci placówek medycznych współpracujących z Medica Polska na terenie całego kraju, których lista stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej oferty(wykaz miejscowości).

1.      Zakresy świadczeń medycznych:

Nazwa Zakres i warunki realizacji Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony
24h infolinia medyczna Rejestracja świadczeń medycznych odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z 24h Centrum Operacyjnym Medica Polska pod nr telefonu 0801 600 999, (+4858) 662 08 00. Aktualny Wykaz Partnerów Medycznych Medica Polska na terenie całego kraju dostępny jest pod numerami 24h infolinii medycznej. TAK TAK
Identyfikacja Ubezpieczonego Przed realizacją świadczenia medycznego Ubezpieczony zobowiązany jest okazać uprawnionemu personelowi placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska imienny identyfikator wraz z dokumentem tożsamości, którym może być dowód osobisty lub prawo jazdy. TAK TAK
Indywidualny Opiekun Medyczny Ubezpieczeni uprawnieni są do koordynacji leczenia przez Indywidualnego Opiekuna Medycznego Medica Polska. Dodatkowo, istnieje możliwość rezerwacji terminu wykonania świadczenia medycznego pod adresem e-mail: vip@medicapolska.pl . NIE NIE
Nielimitowana opieka lekarza prowadzącego internisty, pediatry, lekarza rodzinnego Wizyta realizowana jest w dniu zgłoszenia Ubezpieczonego, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych, konsultacja przed szczepieniami ochronnymi, edukacja i promocja zdrowotna, koordynacja procesu leczniczego. TAK TAK
Nielimitowana opieka lekarzy specjalistów Wizyta realizowana do 72h od momentu zgłoszenia, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. TAK TAK
alergolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: wykonywanie skórnych testów uczuleniowych metodą nakłuć, odczulanie NIE TAK
chirurg ogólny konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów TAK TAK
chirurg dziecięcy konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów TAK TAK
chirurg naczyniowy konsultacja lekarska NIE TAK
chirurg onkolog konsultacja lekarska NIE TAK
dermatolog konsultacja lekarska TAK TAK
diabetolog konsultacja lekarska NIE TAK
endokrynolog konsultacja lekarska NIE TAK
gastroenterolog konsultacja lekarska NIE TAK
ginekolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: prowadzenie ciąży, cytologię ginekologiczną TAK TAK
kardiolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci NIE TAK
laryngolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciała obcego z przewodu słuchowego, nosa, gardła, opatrunek uszny z lekiem, postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z nosa TAK TAK
neurolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci TAK TAK
okulista konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, badanie ostrości widzenia, badanie pola widzenia, płukanie dróg łzowych TAK TAK
onkolog konsultacja lekarska NIE TAK
ortopeda konsultacja dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: unieruchomienie kończyn i stawów, wykonanie iniekcji dostawowej, założenie opatrunku gipsowego NIE TAK
pulmonolog konsultacja lekarska NIE TAK
reumatolog konsultacja lekarska NIE TAK
urolog konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: zakładanie cewników do pęcherza moczowego TAK TAK
Nielimitowany opieka wszystkich lekarzy specjalistów Wizyta realizowana niezwłocznie od momentu jej zgłoszenia, z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu pracy lekarzy specjalistów dostępnych w placówce medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska/profesorska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. NIE NIE
24h lekarskie wizyty wyjazdowe Świadczenie realizowane w wybranych miejscowościach na terenie kraju wyłącznie ze wskazań medycznych, uniemożliwiających dotarcie Ubezpieczonego do placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. NIE TAK
24h pomoc ambulatoryjna Świadczenie realizowane w wybranych miejscowościach na terenie kraju, konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. TAK TAK
24h pomoc doraźna na terenie całego kraju Świadczenie realizowane na terenie całego kraju, obejmuje: lekarską wizytę wyjazdową w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub organizację wizyty w punkcie pomocy doraźnej. NIE NIE
Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: dożylny wlew kroplowy, iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, próbę uczuleniową na lek, założenie lub zmianę prostego opatrunku. TAK TAK
Nielimitowana wyjazdowa opieka pielęgniarska na terenie całego kraju Świadczenie realizowane na terenie kraju wyłącznie ze wskazań medycznych, uniemożliwiających dotarcie Ubezpieczonego do placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, obejmuje: iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, próbę uczuleniową na lek, założenie lub zmianę prostego opatrunku, pobranie materiału biologicznego. NIE NIE
Badania diagnostyczne Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych.
Badania laboratoryjne
biochemia albumina, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, antystreptolizyny (ASO), białko całkowite, białko całkowite - rozdział elektroforetyczny, białko C - reaktywne (CRP), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, czynnik reumatoidalny, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfotaza alkaliczna (ALP), fosfotaza kwaśna całkowita (ACP), fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP), fosforan nieorganiczny, GGTP, glukoza, kinaza fosfokreatynowa (CPK), kreatynina, kreatyniny klirens, kwas moczowy, magnez, mocznik, odczyn Waaler-Rose'go, potas, sód, transferyna, triglicerydy, USR, wapń całkowity, żelazo, żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) TAK TAK
hematologia czas kaolinowo - kefalinowy ( APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen, grupa krwi, morfologia krwi obwodowej 24p., odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), rozmaz krwi obwodowej TAK TAK
badania moczu amylaza, badanie ogólne moczu, fosforan nieorganiczny, kreatynina, liczba Addisa, kwas moczowy, magnez, mocznik, potas, sód, wapń całkowity TAK TAK
badania kału badanie ogólne kału, jaja pasożytów, krew utajona, lamblie TAK TAK
diagnostyka cukrzycy hemoglobina glikowana (HbA1c) NIE TAK
diagnostyka zaburzeń hormonalnych estradiol, gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), hormon tyreotropowy (TSH), kortyzol, parathormon intact (i PTH), progesteron, prolaktyna, testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (FT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (FT4) NIE TAK
diagnostyka serologiczna infekcji antygen HBs (HBsAg), - HBs), przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy IgG, przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy IgM, przeciwciała p. HBs (anty-HBs), przeciwciała p. HCV (anty-HCV), przeciwciała p. Helicobacter pylori, przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (anty HIV1/HIV2), przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG, przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM, przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgG, przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM NIE TAK
immunologia Immunoglobuliny (IgA), Immunoglobuliny (IgG), Immunoglobuliny (IgM), Immunoglobuliny (IgE całkowite) NIE TAK
markery nowotworowe antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (15-3), antygen CA 19-9 (CA 19-9), antygen karcynoembrionalny (CEA), antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity), alfa- fetoproteina (AFP) NIE TAK
mikrobiologia posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) - moczu, kału, kału w kierunku Salmonella - Shigella, krwi, plwociny, ropy wymaz (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) - z cewki moczowej, z gardła, z kanału szyjki macicy, z nosa, z oka, z pochwy, z rany, z ucha ze zmian skórnych NIE TAK
Badania radiologiczne
RTG zdjęcia czaszki i zatok, zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego, zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kończyn, stawów, miednicy, zdjęcia kręgosłupa, zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej TAK TAK
USG* jama brzuszna, jądra, narządy rodne, nerki, pęcherz moczowy, piersi, płód, prostata (przez powłoki brzuszne), stawy biodrowe i kolanowe, ślinianki, tarczyca, transrektalne, transwaginalne, biopsja cienkoigłowa tarczycy i piersi pod kontrolą USG TAK TAK
USG Doppler tętnice kończyn, tętnice nerkowe, tętnice szyjne, żyły kończyn NIE TAK
inne densytometria, mammografia, wlew doodbytniczy NIE TAK
tomografia komputerowa z kontrastem/bez kontrastu: głowa, jama brzuszna, klatka piersiowa, kończyny, kość skroniowa uszu, kręgosłup, krtań, miednica, oczodoły, szczęka, szyja, stawy, twarzoczaszka, żuchwa NIE TAK
rezonans magnetyczny z kontrastem/bez kontrastu: głowa, jama brzuszna, klatka piersiowa, kończyny, kość skroniowa uszu, kręgosłup, krtań, miednica, oczodoły, szczęka, szyja, stawy, twarzoczaszka, żuchwa NIE TAK
Badania endoskopowe gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia NIE TAK
Badania czynnościowe
układ krążenia 24h rejestracja EKG (badanie Holtera), 24h rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy), EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, ECHO serca NIE TAK
układ nerwowy EEG, EMG NIE TAK
narząd słuchu audiometria TAK TAK
układ oddechowy spirometria TAK TAK
Rehabilitacja pourazowa Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze stanów pourazowych, obejmuje: limit do 20. zabiegów rehabilitacyjnych w jednym roku w zakresie: kinezyterapia - ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające, ćwiczenia indywidualne: instruktażowe, czynno-bierne i wspomagane, czynne, w odciążeniu, specjalne na przyrządach, wyciąg trakcyjny; fizykoterapia - elektroterapia: elektrostymulacja,,fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy wielkiej częstotliwości (Curapuls), prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne), prądy Tensa, prądy Traeberta; krioterapia: krioterapia miejscowa; laseroterapia: laseroterapia punktowa; magnetoterapia: impulsy m. cz. Magnetus; światłolecznictwo: promienie UV, Sollux; terapia ultradźwiękami: ultraterapia miejscowa; hydroterapia: masaż wirowy, masaż perełkowy, masaż podwodny NIE TAK
Koordynacja leczenia szpitalnego Świadczenie obejmuje pomoc Centrum Operacyjnego Medica Polska w ustaleniu właściwego miejsca planowej hospitalizacji Ubezpieczonego, uzyskaniu ponadstandardowych warunków leczenia na terenie całego kraju, organizacji transportu medycznego. TAK TAK
Transport medyczny na terenie kraju i Europy Świadczenie realizowane po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: długodystansowy (powyżej 200 km w jedną stronę) transport medyczny Ubezpieczonego realizowany ambulansem sanitarnym w asyście dwóch kierowców - ratowników medycznych, w limicie do 200 km na terenie Polski, w pozostałych przypadkach obejmuje 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie usług transportu medycznego. 10% zniżki TAK
Szczepienia ochronne ze zniżką Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatną konsultację kwalifikacyjną przed szczepieniem, iniekcję oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie: szczepienia przeciwko grypie, szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu, szczepienie przeciwko odrze, szczepienia przeciwko śwince, szczepienie przeciwko różyczce, szczepienia przeciwko WZW typu A, szczepienia przeciwko WZW typu B. TAK TAK
Opieka stomatologiczna ze zniżką Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatny jeden raz w roku przegląd stomatologiczny oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie: stomatologia zachowawcza: konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia, leczenie chorób przyzębia, leczenie nadwrażliwości zębów, leczenie ortodontyczne, usuwanie kamienia nazębnego, znieczulenie nasiękowe, znieczulenie przewodowe, wypełnienie zęba, odbudowa zęba, leczenie endodentyczne (kanałowe), ekstrakcja zęba mlecznego, ekstrakcja zęba stałego; chirurgia stomatologiczna: chirurgiczne usunięcie zęba, resekcja wierzchołka korzenia, usunięcie ropnia, usunięcie torbieli, usunięcie lub zniszczenie zmiany w obrębie jamy ustnej, podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, zaopatrzenie rany włącznie z opracowaniem i szwem, opatrunek chirurgiczny, usunięcie szwów TAK TAK

                              

 

 

2. Wysokość składki miesięcznej w zł

 Wariant Podstawowy/Standard Plus Wariant Rozszerzony/SUPER
Składka z tytułu ubezpieczenia pracownika 54 zł 135 zł
Składka z tytułu pakietu rodzinnego 143 zł 314 zł

 
atrakcyjny i szeroki zakres świadczeń medycznych
kompleksową opiekę medyczną
nielimitowany dostęp do wysokiej klasy specjalistów
i badań diagnostycznych
dostęp do całodobowej Infolinii Medycznej, która umawia pacjentów w placówkach na wizyty i badania
świadczenie usług medycznych w prywatnych przychodniach o wysokim standardzie i nowoczesnym wyposażeniu gabinetów specjalistycznych i zabiegowych


szeroki zakres ubezpieczenia
krótki czas oczekiwania na wizyty
dostęp do lekarza specjalisty bez skierowania
brak ankiety medycznej przed przystąpieniem do programu
zapewniony dostęp do świadczeń medycznych od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej
atrakcyjna składka

Centrala
03-673 Warszawa
Teofila Piecyka 2

 
 
Copyright (C) 2009 Polskie Towarzystko Edukacji Ekonomicznej i Bezpieczeństwa w Biznesie